Jízdy

Karanténním opatřením z 15.3.2020 byl s platností od 16.3.2020 zakázán provoz autoškol. Praktické cvičné jízdy až do ukončení karantény nesmíme provádět.

Teorie

Po dobu nepříznivé epidemiologické situace bude výuka teorie autoškoly v Liberci probíhat výhradně distanční formou pomocí videokonference. Kapacita virtuální učebny je omezená. Termíny rezervujte závazně mailem. Pokud dojde k vyčerpání kapacity virtuální učebny, bude vypsán další termín.

  • 25.3. - 18:00 | termín obsazen
  • 1.4. - 18:00 | termín obsazen
  • Další termíny vypíšeme podle vývoje situace. Děkujeme.

Návod na připojení do virtuální učebny

Zrušte jízdu pokud

  • Pobývali jste v rizikové oblasti před méně než 14 dny.
  • Máte kašel, rýmu, zvýšenou teplotu.
  • Přišli jste do styku s osobou vykazující příznaky nebo osobou v karanténě před méně než 14 dny.
  • Rušení jízd je dočasně bez sankcí i pokud výcvik zrušíte na poslední chvíli!

13.3.2020 - Omezení zkoušek

Z důvodu nařízené karantény klíčového pracovníka odd. zkušeních komisařů omezuje Magistrát města Liberec kapacitu zkoušek i pro české žadatele.

11.3.2020 - Zkoušky cizinců

V souvislosti se situací týkající se šíření onemocnění COVID 19 vedení Magistrátu města Liberec rozhodlo na doporučení oddělení krizového řízení MML o pozastavení zkoušek u žadatelů, kteří pocházejí, nebo přicestovali z rizikových oblastí. Zkoušky těchto žadatelů budou provedeny podle situace v náhradních termínech po individuálním schválení vedoucím oddělení zkušebních komisařů.

Žadatelé, kteří vykazují příznaky respiračního onemocnění - kašel, zvýšená teplota atp., nebudou připuštěni k závěrečné zkoušce.